4 Mayıs 2011 Çarşamba

HUKUK 1
3.1.3. Mütemmim Cüz (Tamamlayıcı parça) Semere (Doğal ürün), Teferruat
(Eklenti)
Mülkiyet konusunu tam olarak kavrayabilmek için, tamamlayıcı parça, doğal ürün
ve eklenti terimlerini birlikte öğrenelim.
Bir malı oluşturan ve o mal niteliğini kaybetmedikçe veya bozulmadıkça ondan
ayrılması mümkün olmayan mallara o malm mütemmim cüzü(tamamlayıcı parçası)
denir.
Örneğin, bir otomobilin direksiyonu ve lastiği, evin merdiveni gibi. Bu tamamlayıcı
parçalar, ayrıca mülkiyet konusu olamazlar.
Er
Bir gözlü ğün camları çerçevede takılı iken tamamlayıcı parçaları oldukları malın
malikinden başka birine ait olabilirler mi? Düşünün.
Doğal ürünler, tamamlayıcı parçaların özel bir türüdür. Bunlar bir şeyin aslmı ve
üretim gücünü zedelemeden düzenli aralıklarla ürettiği ve o şeyin ekonomik verimi
oluşturan şeylerdir. Ağacm meyvesi, ineğin sütü ve tavuğun yumurtası gibi.
Er
Koyunun yavrusu, ağa çtan kesilen odun doğal ürün müdür? Araştırın.
Taşmır veya taşınmaz bağımsız bir malın işlevini yerine getirebilmek için bu mala
sürekli olarak bağlı kılmmış taşmır mala eklenti (teferruat) denir. Kol saatinin kayışı,
otel odasının yatağı, otomobille birlikte verilen anahtar gibi.
Er
Bir apartmanın kömürlüğü eklenti midir?
3.1.4. Mülkiyetin Kapsamı
Bir şey üzerindeki mülkiyet hakkı, o şeyin tümünü, tamamlayıcı parçalarını ve
doğal ürünlerini kapsar. Bir malı oluşturan tamamlayıcı parçaların bir kısmı üzerinde
başka, öteki kısımları üzerinde başka bir mülkiyet hakkı bulunamaz. Ancak bu kuralm
da bazı istisnaları vardır. (Kat mülkiyeti gibi.)
3.2. TOPLULUK MÜLKİYETİ ve KAT MÜLKİYETİ
Bir mal üzerinde bir mülkiyet hakkı bulunabilir, ancak bu hakkm sahibi birden çok
kişi olabilir. Burada mülkiyetin birden çok kişiye ait olmasıyla tüzel kişinin mülkiyetini
ayırmak gerekir. Şirket, dernek veya vakfın mülkiyet hakkı da bireysel mülkiyet gibidir.
Topluluk mülkiyetinin iki türü vardır.
3.2.1. Müşterek Mülkiyet :
Bir mal üzerindeki mülkiyetin belli oranlarda başka kişilere ait olmasıdır.
34

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder